ivanyidental.hu

Implantológia és csontpótlás

Fogászati implantátumok

Fogászati implantátumok alatt mesterségesen az állcsontokba behelyezett műgyökeret értünk. Az implantátum három részből, a csontba behelyezett implantátumból, az implantátumot a fogpótlással összekötő köztielemből és a fogpótlásból  áll.  Az implantátum mélyen a csontba kerül behelyezésre és úgy viselkedik, mint egy foggyökér. A koronai rész különböző módokon kapcsolódik hozzá, s ha károsodik cserélhető. Az implantátum általában titániumból vagy titán-ötvözetből készül. Az implantátum gyógyulási ideje után rögzítjük az elkészült fogpótlást amely a foghiány kiterjedésétől függően lehet  korona, híd vagy fogsor. A felhelyezett fogpótlások kétféleképpen rögzülhetnek a behelyezett implantátumon. Az egyik megoldás, hogy a fogpótlás ragasztva ( a hagyományos fogpótlásokhoz hasonlóan) rögzül. Gyakrabban a fogpótláson keresztül egy átmenő csavar rögzíti azt az implantátumon  elhelyezkedő felépítményhez.

 Az implantátum előnyei a hagyományos fogpótlásokkal szemben

A fogászati implantátum számos előnnyel rendelkezik a többi fogpótlással szemben. Azon kívül, hogy úgy néz ki, mint az eredeti fog, elkészítése nem károsítja a szomszédos fogakat, hiszen, a gyakran alkalmazott hagyományos cement rögzítésű híd esetében szükséges a szomszédos fogak lecsiszolása. A foggyökér helyére beültetett implantátummal a csont jobban óvható. A híd esetében a csont egy része, mely a fogat korábban körülvette felszívódásnak indul. Ezen felül, a nagyobb kiterjedésű foghiányok esetében elkerülhetővé válik a részleges kivehető fogpótlások készítése. Teljes fogatlanság esetén készíthető kivehető fogpótlásokhoz viszonyítva jelentős stabilitást biztosít akár kis számú implantátumra készített fogsor alkalmazása. A fokozott stabilitás komfortosabbá teszi a fogsor viseletét és használatát, elősegíti annak mihamarabbi megszokását.

Fogászati implantációs lehetőségek

Lényegében három különböző típusú implantációs megoldást használunk: egyedülálló (egy fog pótlása), többszörös (több fog pótlása), teljes ívű (teljes alsó, vagy felső fogív pótlása). A különböző fajta implantációs megoldások változatosan alakíthatóak a behelyezett implantátumok száma, helyzete és minősége szerint.

Egy fog pótlása implantátummal

Az eljárás relatíve egyszerű. Egy precízen a csontba fúrt üreget készítenek az elveszett fog helyén, amibe egy , titánból készült „csavart” helyeznek. A csontosodási idő  3-6 hónap. Ha csontpótlásra is szükség van az implantátum mellett a gyógyuláshoz szükséges idő akár 9 hónap is lehet. Ez idő alatt ideiglenes fogpótlás viselhető. Miután a gyógyulás teljes, az implantátum feltárásra kerül és végleges koronát helyeznek rá.

Több fog pótlása implantátummal     

Mint egy hiányzó fogat, több hiányzót is kezelhetünk implantátummal. Ilyenkor a foghiány mértékétől függően változhat a behelyezett implantátumok száma. Bizonyos esetekben lehetőség van az elvesztett fogak számának megfelelő implantátumot behelyezni, de elegendő lehet  az elvesztett fogak számától kevesebb, stratégiai pozícióba behelyezett implantátum is. Ezen esetben a foghiány mindkét oldalán kerül behelyezésre implantátum és köztük műfogak helyezkednek el.

Implantátumon rögzített fogsor

Teljesen fogatlan páciensek esetében alkalmazhatjuk ezt a technikát. Az implantátumon rögzített fogsor leggyakrabban két implantátumon, mint horgonyon rögzül, mely megvédi az elmozdulástól. Azért nevezzük implantátumon rögzített fogsornak, mert az ínyen is támaszkodik. A két implantátum különböző felépítménnyel csatlakozhat a fogsorhoz.

Implantátummal támogatott fogsor

Az implantátummal támogatott fogsorhoz 4, vagy több implantátum szükséges. Az elnevezés azért támogatott fogsor, mert a kivehető rész (fogsor) szinte teljesen az implantátumokra támaszkodik és csak gyengén ér a lágy szövetekhez . Előnye ennek a megoldásnak az előzővel szemben, hogy stabilabb és kevésbé vezet csontsorvadáshoz, mivel a fogsor nem nyomja olyan erővel az alatta elhelyezkedő lágy- és keményszöveteket.

A kivehető implantációs fogpótlás előnyei közül a legfontosabb, hogy könnyebben tisztítható és javítható a nem kivehetőkhöz képest. Kevésbé költségesek általában.

Részben kivehető, teljes fogpótlás (híd-protézis)

A részben kivehető, teljes fogpótlás /híd-protézis/ azt jelenti, hogy a páciens számára nem, de a fogorvos számára kivehető a fogpótlás, ha szükséges. Általában hat, vagy több implantátum szükséges hozzá. A harapás, rágás során jelentős erők érik a fogakat, ezért ha nincs elegendő implantátum, a rágóerő a fogpótlás és az implantátumok elvesztését okozhatja. Sokféle anyagot használnak, készülhet műanyag fogsor műanyag fogakkal, porcelán fogak porcelán ínnyel. A porcelán nagyobb terhelést közvetít az implantátumokra, ezért ilyen fogpótlásnál célszerű több implantátum beültetése. A részben kivehető fogpótlás gyakran alkalmazott megoldás, ha kiterjedt a lágy és keményszöveti veszteség.

A részben kivehető fogpótlás előnyei nyilvánvalóak: mivel a fogak fixek, úgy érezhetjük, mintha természetesek lennének, viszont ha bármely okból szükségessé válik eltávolításuk, javításuk azt a fogorvos könnyen megteheti.

Miért veszítünk csontot?

Szervezetünk a következő elv szerint működik: „ha nem használod, veszítsd el”. Ha valaki edz, az izmai nőni fognak. Ha abbahagyja az edzést, elindul az „izomatrophia” és az izmai kisebbek lesznek, pont akkorák, amekkora szükséges az elvégzett munkához. Az emberi csont is hasonlóan viselkedik: ha terhelve van, megvastagszik. Ha fogak vannak a csontban, a csont, a harapás hatására megtartja méretét. Ha azonban a fog hiányzik, a csontnak nem szükséges tartania azt, így elkezdődik a csont sorvadása. A fogak és a fogászati implantátumok stimulálják a csontot, hogy az megőrizze méretét, állapotát.

A csontvesztés típusai

Ha a fog a funkcióban van, minden harapásnál a szemben lévő fog stimulálja azt. Kihúzva a fogat, a foghúzás helyén nem marad stimulus, ami azonnal elindítja a csontvesztés folyamatát. Az érintett területen folyamatos a csontvesztés, a csonttömeg több mint 60 %-a az első hat hónapban eltűnik.

A csont veszteség folyamatos, mennyisége különböző faktoroktól függ, és egyénenként változhat. Van, aki gyorsabban veszít csontot másoknál. Továbbá, ha a fogak eltávolításának oka az azok körül kialakult jelentős csontot érintő gyulladás, a területen kialakuló csontveszteség még jelentősebb kiterjedésű lehet. Mindazonáltal a csont felszívódása idővel olyan mértékű lehet, amely csak csontpótlást követően teszi lehetővé az implantátum beültetését.

Szinusz (arcüreg) atrophia foghúzás után

A felső állcsont hátsó része zárja magába az arcüreget. Ez egy nagy, üres terület az arccsontban. E területen a gerinc vertikális és horizontális irányú volumen vesztesége szokványos, melynek során az arcüreg lefelé növekedve egyre nagyobb területet foglal el (pneumatizáció), így, főleg a foghúzás helyén a gerinc elvékonyodik, – sokszor 1-2 milliméteresre – megnehezítve az implantátum beültetésének lehetőségét.

Kiterjedt csontvesztés alsó állcsont hátsó zónájában

Kiterjedt csontvesztés eredménye az atrophia (sorvadás) az elveszett fogak területén. Az állcsont mélyén futó érző ideg ilyen esetekben egyre közelebb, és közelebb kerül a gerinc tetejéhez, ami nem teszi lehetővé az implantátum beültetését csontpótlás nélkül.

Teljes fogív sorvadás

Ahogy már korábban említettük, ha nincsenek fogak, a csont sorvadásnak indul. Az alábbi példában kiterjedt csontpusztulás látható a fogak elvesztés után. Az atrophia idővel extrém mértékű lehet, amely kiterjed akár több lépcsős lágy és keményszöveti korrekciót tesz indikáltá az implantátumok behelyezése előtt. Ez több műtéti beavatkozást tesz szükségessé.

Teljes fogatlanság okozta csontvesztés

Az alsó és felső teljes foghiány jelentős mértékben képes befolyásolni az arc külalakját.  Ha ez hosszú távon fennáll az állcsontok nagymértékben sorvadtak ennek következtében megváltozik az arc formája, az állcsúcs előre mozdul, csökken az arc magassága, az arc bőre redőzötté válik, változik a mimika, a mosoly. A fogazat minél előbbi helyreállításával ezen elváltozások megelőzhetőek.

Lépjen velünk kapcsolatba

Scroll to Top